285 – Pan w chwale z grobu wstał

1. Pan w chwale z grobu wstał,
Zwyciężył śmierci stan,
I przez to światu żywot dał,
Nasz dobrotliwy Pan.

2. W niebiański wstąpił próg,
Uzyskał Boski Tron.
Królewską chwałę dał Mu Bóg,
Bo sprawiedliwy On.

3. Król dał wezwanie nam,
By dążyć w Jego ślad,
Bo przygotował miejsce tam,
W Królestwie przyszłych lat.

4. Więc kto chce z Panem być,
U Jego spocząć stóp,
Ten Prawdą Świętą musi żyć,
Doświadczyć Pańskich prób.

5. A gdy zwycięski bój,
Odniesiem w próbach tych,
Król wynagrodzi nas za znój,
Wybrańców przyjmie swych.