282 – Ach jeszcze tylko krótka chwilka

1. Ach jeszcze tylko krótka chwilka,
Królestwa przyjdzie błogi czas.
Ach, jeszcze tylko cierpień kilka,
A Zbawca w niebo weźmie nas.

Chór:
Już idzie, idzie Pan, Król Syonu!
I żywot wieczny daje nam.
Nie straszna dla nas chwila zgonu,
Bo wiedzie nas do nieba bram.

2. I już od wschodu Słońce świta,
Na skrzydłach Swoich zdrowie ma,
Natura cała Króla wita,
Bo On jej odrodzenie da.

3. A choć na chwilę cienie nocy,
Zakryją Słońca cudny blask,
Wnet ciemność zginie z Pańskiej mocy,
I zacznie się dzień jasnych łask.

4. Na tronie chwały Król zasiądzie,
I sprawiedliwy zacznie Rząd,
A Kościół z Królem wzywać będzie,
Na zmartwychwstania wielki sąd.