281 – Kościoła Świętą Głową

1. Kościoła Świętą Głową,
Sam Jezus Chrystus jest,
On dał nam Swoje słowo,
On dał nam Ducha chrzest,
I z nieba zszedł na ziemię,
By Ducha Prawdy zlać,
By zbawić ludzkie plemię,
I żywot wieczny dać.

2. On Królem nad Królami,
On władcą wszystkich ziem,
On będzie rządzić z nami,
W Królestwie Bożym Swym,
I już się chwila zbliża,
Radosna chwila ta,
Że przez zasługę Krzyża,
Pan nam koronę da.

3. O cześć Ci, Zbawco świata!
Za Twą ofiarę, cześć!
Twa Krew narody zbrata,
I żywot będzie nieść.
Za krwawy pot w Ogrójcu,
Niech chwała będzie Ci!
Gdy nas przedstawisz Ojcu,
W Królestwa jasne dni.