28 – Czym człowiek marny pył

1. Czym człowiek marny pył,
W obliczu Boga jest?
I gdyby nie krwi chrzest,
Czy świat by kiedyś żył?
Lecz Jezus za świat życie dał,
By żywot wiecznie trwał.

2. Opuścił Ojca Tron
I swój duchowy stan,
I zstąpił z nieba Pan,
Do naszych niskich stron.
Na Krzyżu Świętą przelał Krew,
I zgasił Boski gniew.

3. I hańby gorzkie pił,
Z kielicha aż do dna,
Ach! więcej niż człek zna,
By człowiek zbawion był.
Więc teraz na Jezusa cześć,
Ja krzyż swój pragnę nieść.

4. Do Pańskich stóp się zbliż
I uznaj Prawdy siew.
Przyjm Jezusową Krew,
I weźmij na się krzyż.
Pan ci koronę w niebie da,
Gdzie żywot w chwale trwa.