276 – Już ta chwila niedaleko

1. Już ta chwila niedaleko,
Gdy się Pański zejdzie lud,
Poza życia ową rzeką,
Gdzie Syonu stoi gród.

2. Kto zaczerpnie z rzeki wody,
Ten mieć będzie lepszy stan
I otrzyma blask nagrody,
Której mu udzieli Pan.

3. Tam po drugiej rzeki stronie,
Miejsce jest dla Pańskich sług,
Gdzie stać będą w gwiazd koronie,
Gdzie sam ich podejmie Bóg.

4. I nie będzie szczęściu końca,
Życie będzie wiecznie trwać,
A w promieniach Jego Słońca,
Będzie żyła Pańska brać.

5. Tam koronę na skroń włoży,
Swoim wiernym, Zbawca nasz,
Uwielbiony Kościół Boży,
Ujrzy w chwale Pańską twarz.