275 – O jakże mile, Panie nasz

1. O jakże mile, Panie nasz,
Zanosić śpiew na chwałę Twą,
Ty dla nas zawsze miłość masz,
Więc serca nasze wiarą tchną.

2. Pieśń na Twą chwałę daje nam,
Otuchę na najbliższe dni,
A Tyś powiedział, Panie, Sam,
Że pieśni wiernych miłe Ci.

3. Więc niechaj leci pieśni ton
Aż tam, gdzie błyszczy gwiazd Twych rój.
Aż do niebiańskich górnych stron,
Dziś śpiewa wdzięcznie ludek Twój.

4. Niech chwała Panu wiecznie brzmi,
Niech wszystko śpiewa na Twą cześć,
Bo dziś Królestwa wschodzą dni,
Więc trzeba chwałę Panu wznieść.

5. Król jest obecny pośród nas,
Naprawić przyszedł cały świat,
Dziś Tysiąclecia nadszedł czas,
By zmazać grzechu wszelki ślad.