273 – Ja jedną Prawdę tylko znam

1. Ja jedną Prawdę tylko znam,
Ten Apostolskiej prawdy siew,
Że Zbawiciela Bóg dał nam,
Co świat odkupił przez Swą Krew.

2. Ta prawda słońcem moich dni,
Nadzieją wszystkich myśli mych,
Bo w niej obiecał Chrystus mi,
Że przyjdzie koniec rządów złych.

3. Zakwitnie rajem ziemski łan,
Nastanie koniec kłótni, zwad,
Bo rządy obejmuje Pan,
Królestwa zaprowadza ład.

4. Ta Prawda niesie pociech sto,
Sprawiedliwości niesie blask.
Wytraci z ziemi śmierć i zło,
Na świat wyleje zdroje łask.

5. Lecz skarb największy w Prawdzie tej,
Dla tych pokornych Pańskich sług,
Co żywot niosą w służbie swej,
Bo ich za synów przyjął Bóg.

6. Nam prawda ta dodaje sił,
Pozwala znosić wszelki trud,
Bo, że na ziemi w Prawdzie żył,
Do nieba pójdzie Pański lud.