272 – Do boju w Imię Krzyża

1. Do boju w Imię Krzyża,
Zastępy Pańskich sług!
Choć świat was dziś poniża,
Wywyższy wkrótce Bóg.
I niech na siebie włożą,
By odpór dać w dzień zły,
Zupełną zbroję Bożą;
W niej ufność miejcie wy.

2. Przepaszcie wasze biodra,
W potężnej Prawdy pas,
A Pańska ręka szczodra,
Napełni męstwem was.
Na piersi pancerz trzeba,
Sprawiedliwości wdziać,
Bo ona płynie z nieba,
Pozwoli w walce stać.

3. I wziąwszy tarczę wiary,
Żołnierze, śpieszcie w bój;
Wnet zginie świat zły, stary,
Przeminie trud i znój,
Przyłbicę też Zbawienia
I ducha weźcie miecz,
A wrogi Odkupienia,
Przed wami pierzchną precz.