271 – Niedługo już, niedługo już

1. Niedługo już, niedługo już,
Przeminie życie trosk i burz,
I nowe życie zacznie się,
Dla tego, który wiarą tchnie.

2. Kto ugruntował wiarę swą,
Na Prawdzie, że Pan zbawił Krwią,
Kto w służbie Pana wierny był,
Ten wiecznie będzie w niebie żył.

3. Kto udręczenia przeszedł stan,
I cierpi tak, jak cierpiał Pan,
Ten niech nadzieję w sercu ma,
Bo mu koronę Chrystus da.

4. Ludzkości! W te Królestwa dni,
Poprawę Pan zapewni ci,
Bo kiedy poznasz Pańską moc,
Do światła przyjdziesz, zniknie noc.