270 – Cieszcie się, narody świata

1. Cieszcie się, narody świata,
Tysiąclecia świta brzask,
Które całą ziemię zbrata,
Da ludzkości zdroje łask.

Chór:
Pokój jest dla znużonych,
Pokój dla odkupionych,
Pokój jest dla wzbudzonych,
Więc dla wszystkich jest.

2. Jeszcze ucisk ziemią władnie,
Na świat spływa nocy cień,
Lecz gdy Babilon upadnie,
Błyśnie wnet słoneczny dzień.

3. A więc „Wyjdźże, ludu”, z niego!
Z babilońskich wychodź miast!
A unikniesz gniewu tego,
Gdy kąkolu zginie chwast.

4. Ludu Pański, idź do Pana
W Nim pokoju, łaski zdrój,
I Upadnij na kolana
Mówiąc: Przyjm nas, Panie mój!

5. Bo On jest Książę Pokoju,
Pokój wniesie na ten świat,
I nie będzie trudów, znoju,
W Jego Państwie tysiąc lat.