269 – Wkrótce głosy całej ziemi

1. Wkrótce głosy całej ziemi,
Wzniosą świętej pieśni ton.
Mesjasz z wybrańcami Swymi,
Wstąpi na Królewski Tron.
Chwała Panu, Zbawcy chwała,
Cześć i chwała ze wszech stron!

Chór: Alleluja! Alleluja! Alleluja! Amen.

2. Świat się stroi w nowe szaty;
Ścichnął odgłos groźnych fal,
Już na puszczy kwitną kwiaty,
Echo niesie pieśń tę w dal.
Chwała Panu, co świat zbrata,
Sercem wdzięcznym Pana chwal.

3. A przed Zbawcą Kościół Boży,
Czeka na królewski Rząd,
Aż Pan tym koronę włoży,
Co zwycięsko wyszli stąd.
Chwała Panu, Barankowi,
Który zmazał grzechu błąd.

4. Już nadzieje wypełnione,
Syjon Boski zyska stan.
Ciało Pańskie uwielbione,
Do Swej chwały przyjmie Pan.
Chwała Panu i Królowi,
Co wykonał Boski Plan.