268 – Wnet pozna Pana cały świat

1. Wnet pozna Pana cały świat,
Królowi odda cześć
I dążyć będzie tysiąc lat,
By się podźwignąć z grzechu
I do Ojca wznieść.

2. Gdy zmarli wstaną z grobów swych,
Wnet się rozejdzie wieść,
Że Pan do życia wzbudził ich,
I cała ludzkość świata
Panu odda cześć.

3. I cały świat wnet pozna to,
Że w Panu życia treść.
Przeminie śmierć i zniknie zło,
Bo ludzkość naprawiona,
Panu odda cześć.

4. A ponad światem Pańska dłoń,
Zdrój łaski będzie nieść;
A ludzkość kornie schyli skroń,
I modląc się z wdzięcznością,
Odda Panu cześć.