263 – W Panu tylko ufność mam

1. W Panu tylko ufność mam,
Tylko Jego Prawdę znam.
Bo Pan kupił mnie Swą Krwią,
A więc święcie wierzę w nią.

Chór:
Ufam, że Pan zbawi mnie,
Ufam, że czas zbliża się,
Ufam tak, jak kazał Bóg,
Członkom Chrystusowych nóg.

2. Na głos Twój wytężam słuch,
Bo mną rządzi Pański Duch.
Wiarę moją wzmocnić chciej,
Zawsze mnie w opiece miej.

3. Przed Tron Boski modły ślę,
W swych cierpieniach wytrwać chcę.
Zniosę chętnie trud i znój;
Dał mi przykład Zbawca mój.

4. Ufam wciąż i wierzę Mu,
Aż do ostatniego tchu,
Bo wiem, że mój Król i Pan,
Da mi w niebie Boski stan.