260 – O Panie, ześlij światła krąg

1. O Panie, ześlij światła krąg,
I Prawdy Twojej zdrój,
Niech Słowo Boże Świętych Ksiąg,
Umocni Kościół Twój,
Niech światło ciemną zniesie noc,
Niech się objawi Twoja moc.

Chór:
Daj światła zdrój!
Największy Zbawco mój!

2. My czerpiem siły z Prawdy Twej,
Bo w niej jest życia treść,
A Prawda broni w chwili złej,
I głosi Twoją cześć.
Przez Prawdę światło dałeś nam;
Przez światło Ciebie, Panie znam.

3. O, ześlij światła jasny dzień,
Niech widzi cały świat,
Jak pierzcha przed nim nocy cień.
Niech Prawda lśni jak kwiat,
Królestwa dziś zaświtał czas.
Ach! oświeć, Zbawco, oświeć nas.