258 – Zbawco, Słońce moich dni

1. Zbawco, Słońce moich dni,
Zawsze wiernie pragnę służyć Ci,
Tyś mnie kupił Swoją Krwią,
Racz więc przyjąć dziś ofiarę mą.

Chór:
W każdy dzień, w każdą noc,
Daj mi odczuć Twoją moc.
Przez Twą miłość, przez Twój Krzyż,
Zbawco, przyjm mnie i do Ojca zbliż.

2. Przez doświadczeń ciężki trud,
Ty do Ojca wiedziesz wierny lud.
Z Tobą miły trud i znój,
Boś Ty dla nas wzorem, Panie mój!

3. Coraz bardziej kocham Cię,
W mej ofierze wiernie wytrwać chcę,
Bo mój Zbawca, bo mój Pan,
Da mi wkrótce w niebie lepszy stan.

4. A więc prowadź, prowadź mię
Tam, gdzie święci wkrótce zejdą się,
Do niebiańskich prowadź stron,
Tam, gdzie błyszczy się gwiaździsty tron.