257 – Błogi Jezu! dusz Pasterzu

1. Błogi Jezu! dusz Pasterzu,
Prowadź ku wieczności nas
I utwierdzaj nas w przymierzu,
Kiedy przyjdzie próby czas.
Błogi Jezu, przez śmierć Swoją,
Tyś nas kupił przez Swą Krew,
I przez wielką miłość Twoją,
Przebłagałeś Boży gniew

2. Jezu, myśmy Twoje owce,
Tyś Pasterzem owiec Swych.
Nie daj zbłądzić na manowce,
I od wilków chroń złych.
Na kwiecistych łąk kobiercu,
Paś owieczki wierne Swe,
Mając czystą wiarę w sercu,
Trzódka Ciebie słuchać chce.

3. A w modlitwie i w pokorze,
U Jezusa leżąc stóp.
Stadko Pańskie ufać może,
Że zwycięsko wyjdzie z prób.
Pamiętajmy o Przymierzu,
By w ofierze życie nieść.
Błogi Jezu! dusz Pasterzu!
Chwała Tobie, Chwała cześć!