256 – O Zbawco mój, racz z górnych stron

1. O Zbawco mój, racz z górnych stron,
Kierować zawsze kroki me,
Bo kiedy stanę przed Twój Tron,
W Twej białej szacie stanąć chcę.

2. Niech Twa obecność doda sił,
Do wypełnienia ślubów mych,
I błagam, abyś skłonny był,
Użyczyć hojnie zasług Swych.

3. Na wąskiej ścieżce wspieraj mnie,
I moja wolą zawsze rządź.
A kiedy śmierć przybliży się,
Miłościw dla mnie Zbawco bądź.

4. Jak mi kazałeś Panie mój,
Tak wiernie idę gdzie Twój ślad,
Cierpliwie znoszę trud i znój,
I gardzę tym co daje świat.

5. Lecz przez zasługę Twojej krwi,
Niedługo stanę u Twych nóg,
I oddam pokłon Zbawco Ci,
Ty wpuścisz mnie za nieba próg.