255 – Radosna dziś nowina brzmi

1. Radosna dziś nowina brzmi,
Już wschodzi Słońca blask.
[: Zbawienia znak w promieniach lśni,
Zwiastuje Dawcę łask. :]

2. Proroczy się wypełnia czas,
Już ginie stary świat,
[: A wielki Zbawca pośród nas,
Ma rządzić tysiąc lat. :]

3. Ach! Jak radosna chwila ta,
Król z nieba zstąpił nam
[: Królestwo zaprowadzić ma,
Jak przepowiedział Sam. :]

4. Ach! co za szczęsny, błogi los,
Ile nadziei stąd,
[: Bo wnet zawoła Pański głos,
Na zmartwychwstania sąd. :]

5. A kto przy Panu wiernie stał,
Ten pierwej wzbudzon jest
[: I uczestnictwo Pańskich chwał,
Przez Ducha weźmie chrzest. :]

6. Więc nieśmy światu cudną wieść,
Że się wypełnia plan.
[: Oddajmy Zbawcy chwałę, cześć,
Bo On największy Pan. :]