252 – Ja zawsze do Jezusa

1. Ja zawsze do Jezusa,
Uciekam w chwili złej,
Gdy bierze mnie pokusa
I grozi duszy mej.
Do Niego zawsze śpieszę,
Bo On ucieczką mą.
Czy płaczę, czy się cieszę,
On wzmacnia łaską Swą.
Bo miłość Jego wielka,
Ogarnie cały świat;
A Jego Krwi kropelka,
Zmazuje grzechów ślad.

2. W Nim łask przecudnych zdroje.
Fontanną biją wciąż.
O Jezu! cnoty Twoje,
Podziwia święty mąż.
Przez Ciebie dusza moja,
Zbawiona z śmierci rąk;
Tyś wiary mej ostoja,
Tyś kwiat niebiańskich łąk.
Przez Twoją śmierć na Krzyżu,
Podźwigniesz ludzki ród,
I hen do niebios wyżu,
Powiedziesz Pański lud!