25 – Syoński ludu, z prochu wstań

1. Syoński ludu, z prochu wstań,
I otrzyj z oczu łzy;
Przygotuj twemu Panu dań,
Dziś spełnią się twe sny.

2. Bo już na ziemski zstąpił łan
Zbawiciel twój i Król;
Już czeka na cię Boski stan,
Przeminie smutek, ból.

3. Już pierzcha czarnej nocy cień,
Już widać słońca blask;
To tysiąclecia wschodzi dzień,
Dzień to Syońskich łask.

4. Więc radość bije ze wszech stron,
Królestwa nadszedł czas;
Dziś Mesjasz swój zajmuje Tron
I w niebo wzywa nas.

5. W modlitwie kornie chylmy skroń
I chwalmy pieśnią Go,
Bo wnet świat dźwignie Jego dłoń,
Przeminie śmierć i zło.