249 – Przez cały Ewangelii czas

1. Przez cały Ewangelii czas,
Bóg powołanie słał,
Bo chce za członków wybrać nas,
Kościoła przyszłych chwał.

Chór:
A chwały przyszłej tej,
Nie widział ludzki wzrok,
Co Bóg w miłości wielkiej swej,
Zgotował w Pański Rok.

2. I już się zbliża chwila ta,
Gdy wśród anielskich pień,
Nagrodę Pan wybrańcom da,
Królestwa błyśnie dzień.

3. Więc członki Pańskich świętych nóg,
Gdy już na ziemi Pan,
Nie zaśniem w śmierci, bo nas Bóg,
Przemieni w Boski stan.

4. Z radością znosim trud i ból,
I śmierć nie straszna nam,
Bo wkrótce lud swój Wielki Król,
Do nieba wpuści bram.