244 – Zbawco, moją wolą rządź!

1. Zbawco, moją wolą rządź!
Niech ma wola będzie Twą.
Miłościwym dla mnie bądź,
Wspieraj mnie opieką Swą.

2. Tyś mnie kupił przez Swój Krzyż,
I zbawiłeś przez Swą Krew.
Teraz mnie do Ojca zbliż,
Uchyl słuszny jego gniew.

3. Zbawco! do Twych biegnę nóg
I upadam na swą twarz.
Chcę należeć do Twych sług.
Ty mi za to żywot dasz.

4. Dzisiaj śpiewa na Twą cześć,
Ziemski i duchowy stan,
Że wśród nas obecny Pan,
I radosną głosi wieść.