237 – Chwalmy Pana pod niebiosy

1. Chwalmy Pana pod niebiosy,
I śpiewajmy Jemu cześć!
W jeden chór połączmy głosy,
Aby chwałę Jemu wznieść.

2. Chwalmy Go za Boskie słowa,
Za kosztowną Jego Krew,
Bo on żywot w Sobie chowa,
A więc wznieśmy zgodny śpiew.

3. Chwalmy Pana, Prawd Krynicę,
On rozstrzygnie przyszły los.
On wypełni obietnicę,
A więc chwalmy Pana w głos.

4. Chwalmy Go za odkupienie,
Za Kościoła święty zbór.
Niech więc nowe dziś stworzenie,
Złączy głosy w jeden chór.