232 – Już Pan przyszedł dziś, aby zbawić świat

1. Już Pan przyszedł dziś, aby zbawić świat.
Już dzień świta nam, ten dzień lepszych lat,
A kto Bożych Słów w sobie Prawdę ma,
Ten wie, że mu Pan wieczny żywot da.

Chór:
Nastał dzień Pański, ten wielki dzień,
I już pierzcha noc, zginie zdradny cień,
Więc wyjdźmy żeńcy na ziemski łan,
I głośmy, że już jest Zbawca Pan.

2. Jeszcze żniwo trwa, jest zbierany plon.
Wnet Pan każe nam stanąć przed Swój Tron.
I za pracę tę da nam chwalę Swą,
Bo nas kupił Pan Swoją świętą krwią.

3. A gdy Boski stan zyska każdy z nas,
Na świat spłynie wnet Tysiąclecia czas.
Świat się zmieni znów na szczęśliwy kraj
I zakwitnie znów nowy ziemski raj.