226 – Nie długo już przyjdzie radosny ten czas

1. Nie długo już przyjdzie radosny ten czas,
Gdy wszyscy się zejdziem przed Tron.
Przed Królem w jasności spotkamy się wraz,
Nagrodę udzieli nam On.

2. Niebiańską koronę nam włoży na skroń
I żywot tam wieczny nam da.
Bo pełna hojności Chrystusa jest dłoń,
On dla nas otwartą ją ma.

3. A gdy już do Ojca przybliży nas Pan
I Kościół wywyższy już Swój,
Z nas każdy Boskości otrzyma tam stan,
Zamieszka, gdzie gwiazd błyszczy rój.

4. Szczęśliwy zaiste nas czeka tam los,
Jak wielki i dobry Pan nasz!
Tam Syna Bożego usłyszymy głos,
Chrystusa ujrzymy tam twarz.