225 – Ty nam dałeś powołanie

1. Ty nam dałeś powołanie,
A więc stajem na Twój zew.
W Krzyż Twój wierzym, dobry Panie,
Wierzym w Twoją cenną Krew.
[: Chwała Panu! Wznieśmy Panu wdzięczny śpiew. :]

2. Jak kazałeś, tak dążymy
Za Twym śladem, Panie nasz,
A gdy nieba dostąpimy,
Ujrzym Twą chwalebną twarz,
[:Kiedy chwałę Sługom Swoim w niebie dasz. :]

3. Dziś w cierpieniu wiernie trwamy,
Boś Ty cierpieć kazał nam,
I z tęsknotą wyglądamy,
Kiedy nas wyzwolisz Sam,
[: Boś obiecał przyjąć nas do nieba bram. :]

4. Tyś przyczyną wszechjestestwa.
Bóg przez Ciebie stworzył świat.
Dziś się zbliżył czas Królestwa,
Co trwać będzie tysiąc lat.
[: Wnet zakwitnie Twej miłości cudny kwiat. :]