224 – Przez boleści, przez cierpienia

1. Przez boleści, przez cierpienia,
Przez śmierć Pan odkupił świat,
Aby jako Król stworzenia,
Rządził ziemią tysiąc lat.

Chór:
Przez Twą Krew i przez Twój Krzyż,
Panie, chwilę szczęścia zbliż,
Tyś od śmierci nas wybawił,
Przez Twą Krew i przez Twój Krzyż.

2. Dziś składamy Ci ofiarę,
Każdy z nas Ci służyć chce,
Tylko wzmocnij naszą wiarę,
Racz za sługi przyjąć Swe.

3. O, nie opuść w Swej miłości,
Tych, co wiernie służą Ci.
Od światowych obroń złości,
Daj doczekać lepszych dni.

4. A gdy przejdziem za zasłonę,
Wierzym, że nas przyjmiesz Sam,
I niebiańskich łask koronę,
Na skroń naszą włożysz nam.