222 – Ma ścieżka prowadzi przez trud

1. Ma ścieżka prowadzi przez trud,
Ciernista i przykra jest tak;
Lecz ścieżka ta wolna od złud,
Bo wiedzie mnie wciąż Krzyża znak.

Chór:
W tym znaku jest nadzieja ma,
Bo przez Krzyż ten Zbawca kupił nas.
Opiekę Pan mi Swoją da,
I udzieli siły w każdy czas.

2. Czasami ciężki bywa dzień,
I trudno ścieżką piąć się w wyż,
Lecz wnet zwątpienia niknie cień,
Gdy wzniosę wzrok na Pański Krzyż.

3. Więc coraz bardziej zbliżam się,
Do celu który z dala lśni.
Tam Sam Zbawiciel przyjmie mię,
Gdy skończą się wędrówki dni.

4. Nie długo już, a minie ból,
Wnet skończy się mój trud i znój,
Bo już na ziemi włada Król,
Zbawiciel nasz, Wybawca mój.