219 – Za wszystkie łaski, jakie Bóg

1. Za wszystkie łaski, jakie Bóg,
W miłości Swojej raczył dać,
Do Pańskich dziś pośpieszmy nóg,
Ślubując wiernie w Prawdzie trwać.

2. Niech śluby nasze stwierdza czyn,
Pokora niechaj zdobi nas,
A uzna wierność Boży Syn,
Królestwa kiedy przyjdzie czas.

3. Na słabość naszą racz mieć wzgląd
I tylko serc zamiary mierz.
O Panie! weź nas rychło stąd,
Od grzechu i od złego strzeż.

4. Niech nas prowadzi Pan nasz w wyż,
Niech broni nas od chwili złej,
O Zbawco! chwilę szczęścia zbliż,
I przyjmij nas do chwały Swej.

5. Wysłuchaj, dzisiaj naszych próśb,
Sił dodaj do zniesienia prób,
A choć nam wróg nie szczędzi gróźb;
Bezpieczniśmy u Twoich stóp.