217 – Kościół Pański w przyszłe dni

1. Kościół Pański w przyszłe dni,
Błogosławić będzie świat,
Bo tak święte słowo brzmi,
Przepowiednia z dawnych lat.
Dzierżąc z Królem święty rząd,
Przeprowadzi świata sąd.

2. I naprawi ziemski stan,
Adamowy dźwignie ród;
Kościół w Panu, a w nim Pan,
Doskonalić będą lud.
I zakwitnie wiosny maj,
Kościół z ziemi zrobi raj.

3. A za wierność swoich sług,
Co pojęli Boski Plan,
Sprawiedliwy przyzna Bóg,
Kościołowi Boski stan.
Gdy świat Prawdę będzie znać,
Życie wieczne będzie trwać.