214 – Czas się zaczął, czas szczęśliwy

1. Czas się zaczął, czas szczęśliwy,
Błogi i radosny czas,
Bo dziś władca sprawiedliwy,
Przyszedł wziąć do nieba nas.
Nikną czarne nocy cienie,
Tysiąclecia widać brzask.
Czeka nas wnet uwielbienie
I niebiańskiej chwały blask.

2. Co za szczęście dla ludzkości,
Przyszedł ją wybawić Pan,
Aby w swojej obecności,
Doskonały dać jej stan.
Wnet świat cały uzna Pana,
Sprawiedliwie zacznie żyć.
Tajemnica dokonana Będzie odtąd światłem lśnić.

3. A czas chwały dla Kościoła,
W Tysiąclecia błyśnie nam,
Bo swych członków Pan powoła,
Do chwalebnych nieba bram.
A tam będziem żywot mieli,
U Jezusa świętych nóg,
Pan koronę nam udzieli,
Do Swej chwały przyjmie Bóg.