213 – Mym pokarmem Twoje słowa

1. Mym pokarmem Twoje słowa,
Napój z prawdy czerpię wód.
Słowo żywot mi zachowa.
Prawda przyszły głosi cud.

Chór:
Tylko więc Ciebie chcę,
I ku Tobie sercem lgnę.

2. Słowo [Niebo*] Zbawcę nam zesłało,
Prawda oświeciła nas,
Żeśmy Chrystusowe ciało,
Że przechodzim próby czas.

3. Każdy członek Jego Ciała
Prawdę za swój puklerz ma.
W słowie nasza przyszła chwała,
Którą Chrystus członkom da.

4. Prawda dzisiaj jak pochodnia,
Na świat blaski sieje wciąż;
W Słowie Bożym znajdzie co dnia,
Słuszny pokarm święty mąż.

5. A więc czerpmy Prawdę z Słowa,
W Prawdzie Pańskiej życia treść.
Słowo zesłał nam Jehowa,
Chwała Jemu! Chwała, cześć!

* – w starszych śpiewnikach