211 – Świat cały odkupiony

1. Świat cały odkupiony.
Za wszystkich umarł Pan,
By człek mógł być zbawiony,
Odzyskać dawny stan.

Chór:
Przez świętą Krew Mesjasza,
Nas czeka Boski stan.
W tym leży pewność nasza,
Bo tak nas uczył Pan.

2. A Chrystus Pan jest drzwiami,
Co wiodą w nieba próg,
Gdzie Pan się złączy z nami,
Gdzie da koronę Bóg.

3. Kto jednak chce się dostać,
Przed Chrystusowy Tron,
Ten musi świętym zostać,
I żyć tak, jak żył On.

4. Lecz kto zwycięsko stoczy,
W imieniu Pańskim bój,
Ten ujrzy na swe oczy,
Niebiańskiej chwały zdrój.