210 – Ja żyję dla Jezusa

1. Ja żyję dla Jezusa,
Bo Jezus zbawił mnie.
Czy w noc, czy z rana,
Do mego Pana
Ja zawsze modły ślę.
On dobry Pan,
On da mi lepszy stan.

Chór:
Pracujmy dla Jezusa,
Pracujmy dla Chrystusa,
Odstąpi nas pokusa,
Bo Jezus zbawi nas.

2. Ja żyję dla Jezusa,
Bo On jest wielki Król.
On koi znoje i troski moje,
On koi wszelki ból.
On zbawił mnie,
I wszystkich zbawić chce.

3. Ja żyję dla Jezusa,
Dla Niego życie dam,
Cierpienia znoszę,
I wciąż Go proszę,
By On mnie przyjął Sam.
Chcę cierpieć znój,
Jak Jezus cierpiał mój.