21 – Jak dobry Stwórca Bóg

1. Jak dobry Stwórca Bóg,
On zsyła tyle łask
Dla dobra swoich wiernych sług
I daje Prawdy blask.

2. Sam Syna Swego dał,
By świat odkupił Krwią,
By człowiek dobroć Ojca znał
I poznał marność swą.

3. Syn dał nam prawdy moc,
Nauczył Ojca czcić
I zmienił w jasność czarną noc;
Nauczył w Prawdzie żyć.

4. Nadziei dał nam zdrój
W cierpieniu kazał trwać;
Opieką darzy Kościół Swój,
Bo chce mu chwałę dać.

5. Więc służmy Panu wciąż,
Ze wszystkich naszych sił,
Bo tak ma czynić święty mąż,
Gdy chce, by Pan z nim był.