206 – O jak błogi ten czas

1. O jak błogi ten czas,
Gdy Zbawiciel wśród nas,
Rządy Swoje zaczyna wśród chwał.
Zaczną się lepsze dni,
Chwała niech będzie Ci,
Żeś nam dożyć tej chwili dziś dał.

Chór:
Gdy już nastał ten czas,
Zaśpiewajmy dziś wraz!
Do nieba Pan przyszedł wziąć nas.

2. Połączeni wraz z Nim,
Głosem chwalmy Go swym,
Niech nam rządzi po wieki nasz Pan.
Pan naprawi zły świat,
Przez czas tysiąca lat,
I przywróci doskonały stan.

3. A gdy świat wstanie znów,
Spełni się Prawda słów,
Którą ludziom dał Sam Stwórca Bóg.
I nastanie znów raj,
Będzie żyć ziemski kraj,
Ziemia będzie podnóżkiem Twych nóg.