204 – Ach, przyjdź, błogi dniu

1. Ach, przyjdź, błogi dniu,
Co niesiesz pokój ziemi.
Już wstąpił Pan na ziemski łan.
Ach! przyjdź, błogi dniu,
Wraz z łaskami promiennymi.
Już słychać chór anielskich pień,
Już świta Pański dzień,
Ten dzień, Pański dzień.

2. Ach! przyjdź, błogi dniu!
Ty kończysz nasze troski,
Uwalniasz nas w ucisku czas.
Ach! przyjdź, błogi dniu,
Bo ty dajesz spokój Boski,
Zwiastujesz Tysiąclecia brzask,
Królestwa świetny blask.
Tyś dzień Pańskich łask.