203 – Pamiętam dzień, co światła krąg

1. Pamiętam dzień, co światła krąg,
Roztoczył nad umysłem mym.
W on dzień poznałem prawdę z Ksiąg,
Z Słów, które Pan dał wiernym Swym.

Chór:
Szczęsny dzień, szczęsny dzień,
Gdy Jezus podał mi Swą dłoń.
Znikła noc, zniknął cień.
Nadziei błysła jasna toń.
Szczęsny dzień, błogi dzień,
Gdym przed mym Zbawcą schylił skroń.

2. W dniu onym wziąłem Ducha chrzest,
Bóg nową wolę w serce wlał,
Więc dzień ten dla mnie szczęsny jest,
Bo mi nadzieję nieba dał.

3. Od tego dnia mym celem Pan,
I w Pańskiej służbie wiernie trwam;
Bo Pan obiecał Boski stan,
Gdy w przyszłym dniu nagrodzi Sam.