202 – O Boże, Twej miłości toń

1. O Boże, Twej miłości toń,
Dźwignęła z grzechu mnie;
A Twoja dobroczynna dłoń,
Świat cały zbawić chce.

2. Tyś Ojcem miłościwym nam,
Tyś Syna Swego dał,
Syn za grzech świata umarł Sam,
By człowiek żywot miał.

3. I obietnicę dałeś Swą,
Że kto uwierzy w Krzyż,
Ten zbawion będzie Świętą Krwią,
I wejdzie w nieba wyż.

4. Królestwa obiecałeś czas,
By wzbudzić zmarły świat,
Koroną wynagrodzić nas,
W tej chwale lepszych lat

5. O dzięki, Ojcze, dzięki Ci,
Za tyle wielkich łask.
Dziś wschodzą nam już lepsze dni,
Królestwa wschodzi brzask.