201 – Nadzieją cieszę serce me

1. Nadzieją cieszę serce me,
Że Pan ofiarę przyjąć chce,
Z tych ziemskich moich praw.
I odtąd z Panem pragnę być,
Bez Niego nie potrafię żyć.
[: Światowych nie znam spraw. :]

2. I wiara w moim sercu wre,
Bo wiarą widzę sprawy Twe,
Cudowny wieków plan.
Przez wiarę w obietnicę Twą,
Nagrodę pragnę zyskać tą,
[: Co nam objaśnił Pan. :]

3. A miłość Twa, jak cudny kwiat,
Rozlewa blaski na ten świat
I koi smutek, ból.
Przez miłość sprawił Boży Syn,
Że Bóg zapomniał naszych win,
[: Bo On miłości Król. :]