194 – Sam Pan przyjmie sługi Swe do nieba bram

1. Sam Pan przyjmie sługi Swe do nieba bram.
Bo nas wynagrodzić chce, jak przyrzekł nam.
Da nam w niebie Boski stan i chwały blask,
Bo On jest Miłości Pan i pełen łask.

Chór:
Niech brzmi Panu chwała cześć,
Bo wielki jest nasz Pan.
Dziś chwałę trzeba wznieść,
Za Boski plan.

2. Sam Pan za nas życie dał, świat kupił Krwią,
Bo chciał, aby człowiek miał nadzieję swą.
Sam wybawił cały świat ze śmierci złej,
I da światu tysiąc lat miłości Swej.

3. Sam Pan nam obiecał dać Królestwo Swe;
Sam nakazał w wierze trwać i modlić się.
Dziś obecny pośród nas, usunie ból,
Bo Królestwa nastał czas, już przyszedł Król.