192 – Gdzie gwiazdek błyszczy rój

1. Gdzie gwiazdek błyszczy rój,
Gdzie błękit nieba lśni,
Tam mieszka wielki Stwórca mój,
Co zesłał Zbawcę mi.

2. Lecz choć daleko Bóg.
Wysoko Jego Tron,
Bóg czyta w sercach Swoich sług,
Bo wszechmogący On.

3. Wysoko w niebie tam,
Jest rzeka, z której wód,
Pić Bóg pozwala hojnie nam,
Przez odkupienia cud.

4. A odkupienie to,
Syn Boży światu dał;
Usunął grzech i śmierci zło,
I łaskę na nas zlał.

5. Warunkiem łaski jest,
By wierzyć w Pańską Krew.
A kto otrzyma Ducha chrzest,
Ma szerzyć Prawdy siew.

6. Wiec nieśmy Prawdę w świat,
Radosną głośmy wieść,
Że przez chwalebne tysiąc lat,
Pan wróci światu cześć.