189 – W Chrystusie leży spokój mój

1. W Chrystusie leży spokój mój,
Nadzieja moja tkwi.
Z Chrystusem miły trud i znój,
Jaśniejsze życia dni.

2. A Jego Słowo karmi mnie,
To pokarm świętych dusz.
Miłością Chrystus do nas tchnie,
Serc naszych jest On Stróż.

3. Nie liczę wcale ziemskich strat,
Bo w Panu jest mój zysk;
A choć pogardza dziś mną świat,
Nade mną łaski błysk.

4. Nadzieja mi dodaje sił,
Że Pan nagrodę da,
Że z Panem będę wiecznie żył,
Że w niebie chwała ma.

5. Więc wiernie dążę w Pański ślad,
Do Pańskich dążę nóg.
Nie lękam się światowych zdrad,
Bo mnie obroni Bóg.