18 – Syonie! powstań! Zbudź się już!

1. Syonie! powstań! Zbudź się już!
I porzuć smutki, troski twe;
Zbawienia szaty na się włóż
I przyjąć Króla gotuj się.

2. Otrząśnij z siebie proch i pył,
Co dziś zasłania tobie wzrok,
I na świat wołaj z całych sił;
Królestwa nastał Pański Rok.

3. Dziś najpiękniejsza z wszystkich chwil,
Na ziemski wreszcie przyszła kraj;
Więc przed Twym Królem czoło schyl
I chwałę twemu Zbawcy daj.

4. Syonie, śpiewaj Panu cześć,
Królestwa Jego nadszedł czas;
Radosną światu ogłoś wieść,
Że Mesjasz przyszedł zbawić nas.