178 – Nadzieja moja cała tkwi

1. Nadzieja moja cała tkwi,
W Chrystusa drogocennej Krwi,
I tylko Jego pragnę znać,
Przy Panu moim wiernie stać.

Chór:
Bo przez tę Jego Świętą Krew
Przebłagał Jezus Boski gniew
I dał nam czystej Prawdy siew.

2. Gdy nas otoczy nocy cień,
Krew Pańska wnet ochroni nas.
A kiedy znów nastanie dzień,
Ujrzymy Zbawcę wszyscy wraz.

3. Więc wierzym w Krew i w Prawdę Słów,
Że się wypełni Boski plan.
A gdy głos Pański zabrzmi znów,
Wnet pozna Zbawcę ziemski łan.

4. O Zbawco, dziś ślubuję Ci,
Że się nie cofnę ni na krok.
Lecz pozwól wiernie wytrwać mi,
I ujrzeć w chwale Pański Rok.