174 – Baranku Boży nasz!

1. Baranku Boży nasz!
Daj ujrzeć Twoją twarz,
W Królestwie Twym.
Wysłuchaj modłów mych,
I obroń w chwilach złych,
Do sług mię przyjmij Swych,
W ubóstwie mym.

2. Miłosna Twoja dłoń,
Udziela łaski toń.
Pociesza mnie.
Więc policz trud i znój,
Najlepszy Zbawco mój!
Boś Ty dobroci zdrój;
Zlitujesz się.

3. I wolą moją rządź.
Przykładem dla mnie bądź.
Daj wytrwać mi,
Niech doznam Twoich łask,
Niech ujrzę słońca blask,
Bo tysiąclecia brzask.
Na wschodzie lśni.