173 – Kiedy serce z żalu drga

1. Kiedy serce z żalu drga,
Śpiesz do Pana tu,
On ci ulgę w smutku da,
Tylko ufaj Mu.
I przed Ojcem głowę zniż.
Sercem się do Niego zbliż.
A pociechę da ci Krzyż,
Tylko ufaj Mu!

2. Niechaj święty Pana znak
Prowadzi cię wciąż.
Jak wędrowny biały ptak
Ty za Panem dąż.
On cię wiedzie w Pański ślad,
On obroni cię od zdrad;
W nim nadzieja lepszych lat.
Tylko ufaj Mu!

3. Za sztandarem wiary tym,
Idąc, doznasz łask;
Światłość Prawdy znajdziesz w Nim,
I słoneczny blask.
Bo przez Krzyż nas kupił Pan,
Przez Krzyż dźwignął ziemski stan,
Przez Krzyż spełnił Boski plan.
Przezeń niebo da!