171 – Oczyma ducha widzim Twą obecność, Panie nasz

1. Oczyma ducha widzim Twą obecność, Panie nasz,
A serc naszych skrucha sprawi, że nam wkrótce chwałę dasz.
Kto Twoje imię błogosławi, Ty dlań łaskę masz.
Pan już jest pośród nas.

Chór:
Chwała Panu Alleluja!
Chwała Panu! Alleluja!
Chwała Panu! Alleluja!
Królestwa nadszedł czas!

2. Ja w Panu swoją ufność złożę, Jemu służyć chcę,
Widzę, że z Ksiąg Świętych Słowo Boże, dziś wypełnia się.
Już Tysiąclecia wschodzą zorze i zwiastują Cię,
Królestwa nadszedł czas!

3. Dziś jasna chwila dla ludzkości, mija stary świat,
Bo nad nami rządzi Pan w miłości, zniknie grzechu ślad,
A w miejsce błędu, walk i złości, zaprowadzi ład,
Bo dobry jest nasz Pan.

4. A Król nam rękę Swoją poda i zawiedzie tam,
Skąd żywota płynie czysta woda, wśród niebiańskich bram;
Gdzie cenna czeka nas nagroda, gdzie Bóg mieszka Sam,
Tam czeka Boski stan.