167 – Przymierze nasze każe nam

1. Przymierze nasze każe nam,
Cierpliwie znosić ból,
A przykład Pan zostawił Sam;
[:Miłości pełen Król:].

2. W ofierze naszej musim trwać,
I dążyć w Pański ślad,
Z ofiary Pańskiej przykład brać,
[:Choć nami gardzi świat:]

3. Bo w Panu naszej wiary treść,
I dążeń naszych kres,
Więc światło Prawdy musim nieść,
[:Choć świat nie szczędzi łez:]

4. Cierpliwość uszlachetnia nas,
Do walki daje moc,
I da zwycięstwo w on zły czas,
[:Gdy już nastanie noc:]

5. A za cierpliwość wiernych sług,
Za znojną pracę ich,
Koroną wynagrodzi Bóg,
[:Za Synów przyjmie Swych:]