165a – Wejrzyj, Ojcze na Swe dzieci

1. Wejrzyj, Ojcze na Swe dzieci,
Na Swój wierny wejrzyj lud;
Niech nam Prawda Twoja świeci,
I objawia wzniosły cud.
Tyś w miłości tak głęboki,
Żeś nam Syna Swego dał;
Syn objawił Twe wyroki,
Ducha Prawdy na nas zlał.

2. O Wszechmocny Ojcze,
Boże! Z serca Ci ofiarę dam,
W sercu Kościół Ci założę,
Racz zamieszkać, Ojcze, tam.
A serdeczne to mieszkanie,
Niechaj z Tobą łączy mnie,
Racz wysłuchać, Ojcze, Panie!
Modłów, które przed Tron ślę.

3. Dokończ Nowe Twe Stworzenie,
Śnieżnobiałych udziel szat,
A przez Zbawcze odkupienie,
Zniknie naszych grzechów ślad.
A gdy przyjdzie czas ochłody,
Gdy nam Boskie ciało dasz,
Nie poskąpisz nam nagrody,
Miłościwy Ojcze nasz.